Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 97 Офис: Оборудване

Лексика

Факс апарат
Факс
Фотокопирна машина
Фотокопировальное устройство
Телефон
Телефон
Пишеща машина
Пишущая машинка
Проектор
Проектор
Компютър
Компьютер
Екран
Экран
Работи ли принтера?
Этот принтер работает?
Диск
Диск
Калкулатор
Калькулятор