Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 84 Плаж: внимавайте за обратно теглене на вълните

Лексика

Пясъчен плаж ли е?
А пляж песчаный?
Има ли спасител?
Там есть спасатель?
В какви часове?
В какие часы?
Безопасно ли е за деца?
Это безопасно для детей?
Безопасно ли е да се плува тук?
Здесь безопасно купаться?
Можем ли да плуваме тук?
Здесь можно купаться?
Студена вода?
А вода холодная?
Безопасно ли е да се гмуркаме тук?
Нырять здесь безопасно?
Има ли опасно обратно теглене на вълните?
Здесь есть опасный откат прибоя?
В колко часа е прилива?
Когда начинается прилив?
В колко часа е отлива?
Когда начинается отлив?
Има ли силно течение?
Здесь есть сильное течение?
Как мога да стигна до острова?
Как мне попасть на остров?
Има ли лодка, която може да ни отведе там?
Туда можно попасть на лодке?