Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 53 Из града: На улицата

Лексика

Улица
Улица
Пресечка, кръстовище
Перекресток
Пътен знак
Дорожный знак
Ъгъл
Угол
Улично осветление
Уличный фонарь
Светофар
Светофор
Пешеходец
Пешеход
авеню
Авеню
Пешеходната пътека
Пешеходный переход
Тротоар
Тротуар
тоалетни
Туалеты
Баня
Ванная комната