Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 33 Противоположности: бавен/ бърз

Лексика

Бавен
Медленный
Бързо
Быстрый
Празен
Пустой
Пълен
Полный
Красива
Красивый
Грозен
Уродливый
Шумен
Шумный
Тихо
Тихий
Силен
Сильный
Слаб
Слабый
Истина
Правда
Лъжа
Ложь
Твърд
Твердый
Мек
Мягкий