Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 31 Противоположности: лесен/ труден

Лексика

Лесно
Легкий
Труден
Трудный
Същото
Тот же
Различен
Различный
Дърпам
На себя
Бутам
К себе
малко
Несколько, немного
Много
Много
Дълго
Длинный
Кратко
Короткий
Нищо
Ничего
Нещо
Что-то