Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 18 Начин на употреба: Къде?

Лексика

Зад
За
Пред
Перед
До
Рядом
Първата врата в дясно
Первая дверь справа
При четвъртия светофар, завийте надясно
На четвертом светофоре поверните направо
Разбирате ли ме?
Вы меня понимаете?
Север
Север
Запад
Запад
Юг
Юг
Изток
Восток
Надясно
Вправо
Наляво
Влево
Има ли асансьор?
Здесь есть лифт?
Къде са стълбите?
Где лестница?
В коя посока?
В каком направлении?
Втората врата в ляво
Вторая дверь слева
На ъгъла завийте наляво
На углу поверните налево