Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 17 Начин на употреба: Надолу по коридора

Лексика

Право напред
Вперед
Отзад
Сзади
Отпред
Спереди
Вътре
Внутри
Извън
За пределами (снаружи)
Тук
Здесь
Там
Там
Близо до
Около
По стената
Вдоль стены
Далече
Далеко
Зад ъгъла
За углом
Върху бюрото
За столом
В линията
В очереди
Долу
Вниз
Горе
Наверх
Надолу по коридора
По коридору