Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 9 Старт: Изрази

Лексика

Между другото
Кстати
Най-малко
По крайней мере
Накрая
Наконец
Обаче
Однако
Следователно
Поэтому
Не се притеснявайте
Не волнуйтесь
Това зависи
Как сказать
Аз съжалявам
Простите
Точно сега
Сейчас
Аз не знам
Я не знаю
Подобно на това
Таким образом