Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 109 Компютър: жаргон

Лексика

Книга за гости
gesuto bukku ゲストブック
Количка за пазаруване
shoppingu kaーto ショッピングカート
нюзгрупа
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
Абонирам
koudoku suru 購読する
Изходящи съобщения
soushin messeーji 送信メッセージ
Криптиран мейл
angou ka meーru 暗号化メール
Кутия за изпращане
soushin bokkusu 送信ボックス
Изтрити съобщения
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
Входящи
jushin torei 受信トレイ
Изходящи
soushin torei 送信トレイ