Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 108 Компютър: Email условия

Лексика

Автоматично преминаване на нов ред
waーdo rappu ワードラップ
Киберпространството
saibaーsupeーsu サイバースペース
Имейл адрес
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
Адресна книга
adoresu chou アドレス帳
Получател
uketori jin 受取人
Спам
supamu スパム
Отговор на всички
zenin ni henshin 全員に返信
Прикачени файлове
tenpu fairu 添付ファイル
Прикрепете
tenpu suru 添付する
Заглавията на съобщенията
messeーji no midashi メッセージの見出し
Предмет
kenmei 件名