Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 104 Работа: Сърфирането в интернет

Лексика

Начална страница
hoーmupeーji ホームページ
Качи
appu roーdo アップロード
Избирам
sentaku suru 選択する
Папка
foruda フォルダ
тулбар
tsuーru baー ツールバー
Върни се назад
modoru 戻る
Маркер-код
okiniiri お気に入り
Собака (@)
attomaーku アットマーク(@)
Черта (/)
surasshu スラッシュ(/)
Двоеточие (:)
koron コロン(:)