Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 103 Работа: използване на Интернет

Лексика

Интернет
intaーnetto インターネット
Връзка
rinku リンク
Хипервръзка
haipaーrinku ハイパーリンク
Доставчик на Интернет услуги
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Мрежа
nettowaーku ネットワーク
Уеб сайт
webu saito ウェブサイト
Уеб страница
webu peーji ウェブページ
Адрес на уеб страница (URL)
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Защитен уеб сайт
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Търсачка
burauza ブラウザ
Търсачка
kensaku enjin 検索エンジン
Защитен сървър
anzen na saーbaー 安全なサーバー