Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 99 Офис: бюро

Лексика

Търся телбод
watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
Кабарче
gabyou 画鋲
Молив
enpitsu 鉛筆
Книга
hon 本
Хартия
kami 紙
Бележник
noーto ノート
диапозитиви
suraido スライド
Календар
karendaー カレンダー
Лента
teーpu テープ
Необходимо е намеря карта
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります