Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 97 Офис: Оборудване

Лексика

Факс апарат
fakkusu ki ファックス機
Фотокопирна машина
kopiー ki コピー機
Телефон
denwa 電話
Пишеща машина
taipuraitaー タイプライター
Проектор
purojekutaー プロジェクター
Компютър
konpyuーta コンピュータ
Екран
gamen 画面
Работи ли принтера?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Диск
disuku ディスク
Калкулатор
dentaku 電卓