Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 68 Ресторант: плащане

Лексика

Ям
taberu 食べる
Пия
nomu 飲む
Мога ли да говоря с мениджъра?
maneーjaー wo onegai shi masu マネージャーをお願いします
Какво е това?
kore ha nani desu ka これは何ですか?
Сметка
seikyuu sho 請求書
Бакшиш
chippu チップ
Мога ли да платя с кредитна карта?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
Колко ти дължа?
ikura desu ka いくらですか?
Сметката, моля
seikyuu sho wo onegai shi masu 請求書をお願いします
Имате ли друга кредитна карта?
betsu no kurejitto ha ari masu ka 別のクレジットはありますか?
Необходима ми е квитанция
ryoushuu sho wo onegai shi masu 領収書をお願いします
Къде е тоалетната?
toire ha doko desu ka トイレはどこですか?
Изход
ideguchi 出口
Вход
irikuchi 入口
Благодарим Ви за добро обслужване
subarashii saーbisu wo arigatou gozai mashi ta 素晴らしいサービスをありがとうございました