Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 35 Противоположности: стар/ нов

Лексика

Стар, а, о и
furui 古い
Нов
atarashii 新しい
Груб
arai 粗い
Гладък
nameraka na 滑らかな
Дебел
atsui 厚い
Тънък
usui 薄い
Студено
samui 寒い
Горещо
atsui 暑い
Всички
subete すべて
Никой
nashi なし
Преди
mae ni 前に
След
nochini 後に