Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 16 Начин на употреба: Ела тук

Лексика

Само за миг
chotto ma tte ちょっと待って
Изчакайте тук
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
Следвайте ме
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
Тя ще ви помогне
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
Елате в
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
Седнете
o suwari kudasai お座りください
Елате тук
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
Покажи ми
mise te kudasai 見せてください