Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Японски :: Yрок 5 Старт: местоимения

Лексика

Аз
watashi 私
ти
anata あなた
Ви
anata あなた
Той
kare 彼
Тя
kanojo 彼女
Ние
watashi tachi 私たち
Вие
anata tachi あなたたち
Те
karera 彼ら
Моят
watashi no 私の
Твоят
anata no あなたの
Неговият
kare no 彼の
Нейният
kanojo no 彼女の
Това
kono この
Че
ano あの
Тези
korera no これらの
Онези
arerano あれらの