Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 94 Доктар: Траўма

Слоўнік

Ці ў Вас высокая тэмпература?
nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Так, у мяне жар
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
У мяне жар з учорашняга дня
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Не маглі б Вы выклікаць доктара?
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Калі прыйдзе доктар?
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
У мяне баліць нага
wŏ jiăo téng 我脚疼
Я ўпаў
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Я трапіў у аварыю
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Я думаю, што я зламаў яе
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Пасцельны рэжым
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Электрагрэлка
jiā rè diàn 加热垫
Пузыр з лёдам
bīng dài 冰袋
Вам трэба накладаць гіпс
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏