Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 62 Рэстаран: Пошук рэстарана

Слоўнік

Дзе тут ёсць добры рэстаран?
nă lĭ yŏu hăo de cān tīng 哪里有好的餐厅?
Нам трэба столік на чацвярых
wŏ men xū yào yī gè sì gè rén de cān zhuō 我们需要一个四个人的餐桌
Я хацеў бы заказаць столік на дваіх
wŏ xiăng yù dìng yī gè liăng gè rén de cān zhuō 我想预定一个两个人的餐桌
Афіцыянт
fú wù yuán 服务员
Афіцыянтка
nǚ fú wù yuán 女服务员
Магу я паглядзець меню?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā 我可以看一下菜单吗?
Што б Вы параілі?
nĭ yŏu shén me kĕ tuī jiàn de mā 你有什么可推荐的吗?
Што ўключана?
bāo kuò xiē shén me 包括些什么?
Ці яно з салатай?
bāo kuò shā lā mā 包括沙拉吗?
Які сёння суп дня?
jīn tiān de tāng shì shén me 今天的汤是什么?
Ці ёсць сёння нешта па спецыяльных цэнах?
jīn tiān de tè cān shì shén me 今天的特餐是什么?
Што б Вы хацелі паесці?
nĭ xiăng chī diăn shén me 你想吃点什么?
Дэсерт дня
jīn tiān de tián diăn 今天的甜点