Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 57 Пакупкі: Пакажыце мне

Слоўнік

Я збіраюся ў магазін
wŏ qù gòu wù 我去购物
Дзе знаходзіцца галоўны гандлёвы раён?
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
Я хачу пайсці ў гандлёвы цэнтр
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
Ці можаце Вы мне дапамагчы?
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
Я проста гляджу
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
Не маглі б Вы паказаць мне некаторыя кашулі?
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
Дзе знаходзіцца прымеркавая?
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
Ці магу я прымерыць?
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
Колер мне не падыходзіць
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
Ці ёсць у Вас гэта ў іншым колеру?
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
Мне падабаецца
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
Мне не падабаецца
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个