Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 52 У горадзе: Дзе знаходзіцца?

Слоўнік

Дзе знаходзіцца аўтобусны прыпынак?
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Які наступны прыпынак?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Ці гэта мой прыпынак?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Прабачце, мне трэба выйсці тут
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Дзе знаходзіцца музей?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Тэлефон-аўтамат
gōng yòng diàn huà 公用电话
Ці ёсць тэлефонны даведнік?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Вы прадаеце часопісы на ангельскай мове?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
У якім часе пачынаецца фільм?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Я хацеў бы чатыры квіткі, калі ласка
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Ці гэты фільм на ангельскай мове?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Папкорн
bào mĭ huā 爆米花
Дзе я магу знайсці аптэку?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Цэнтр горада
shì zhōng xīn 市中心