Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 43 Падарожжы: Дзе мой багаж?

Слоўнік

Зона атрымання багажу
xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Стужкавы транспарцёр
chuán sòng dài 传送带
Багажная цялежка
xíng li chē 行李车
Квіток выдачы багажу
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Страчаны багаж
xíng li yí shī 行李遗失
Бюро знаходак
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Насільшчык
xíng li yuán 行李员
Ліфт
diàn tī 电梯
Рухомая дарожка
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Уваход
rù kŏu 入口
Выхад
chū kŏu 出口
Абмен грошаў
huò bì duì huàn 货币兑换
Аўтобусны прыпынак
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Пракат аўтамабіляў
qì chē zū lìn 汽车租赁