Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 29 Надвор'е і поры году

Слоўнік

Як надвор'е?
tiān qì zĕn me yàng 天气怎么样?
Спякотна
tiān qì rè 天气热
Холадна
tiān qì lĕng 天气冷
Сонечна
qíng tiān 晴天
Воблачна
yīn tiān 阴天
Сыра
cháo shī de 潮湿的
Ідзе дождж
xià yŭ 下雨
Ідзе снег
xià xuĕ 下雪
Ветрана
guā fēng 刮风
Непагодліва
tiān qì hĕn zāo 天气很糟
Якая тэмпература?
qì wēn shì duō shăo 气温是多少?
22 градуса
22 dù 22度
Поры года
jì jié 季节
Зіма
dōng jì 冬季
Лета
xià jì 夏季
Вясна
chūn jì 春季
Восень
qiū jì 秋季