Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 17 Напрамкі: Далей па холе

Слоўнік

Прама наперад
yī zhí xiàng qián 一直向前
Назад
zài hòu miàn 在后面
Уперад
zài qián miàn 在前面
Унутры
lĭ miàn 里面
За межамі
wài mian 外面
Тут
zhè lĭ 这里
Там
nà li 那里
Уздоўж сцяны
yán zhe qiáng 沿着墙
За вуглом
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
На стале
fú wù tái 服务台
У радку
zài duì liè lĭ 在队列里
Уніз
lóu xià 楼下
Наверх
lóu shàng 楼上
Далей па холе
zài dà tīng 在大厅