Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 4 Пачатак: Калі ласка і дзякуй

Слоўнік

Калі ласка
qĭng 请
Дзякуй
xiè xie 谢谢
Заўсёды калі ласка
bù kè qi 不客气
З днём нараджэння
shēng rì kuài lè 生日快乐
Віншую
zhù hè 祝贺
Удачы
hăo yùn 好运
Як Вас завуць?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Прабачце, я не пачуў Ваша імя
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Рады сустрэцца з Вамі
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Адкуль Вы?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Я з Нью-Йорка
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来