عربي فرنسي در مفردات اللغة

فرنسي :: درس 4. بدء: الرجاء وشكرا لكم

loading

مفردات اللغة :: فرنسي عربي

S’il vous plaît
فضلك من
Merci
شكرا
Je vous en prie
مرحبًا بك
À vos souhaits
(العطس بعد) يرحمك الله
Bon anniversaire
سعيد ميلاد عيد
Félicitations
تهنياتي
Bonne chance
سعيدا حظا
Comment vous appelez-vous?
اسمك؟ ما
Je m’appelle Marie
ماريا اسمي
Pardon, je n’ai pas compris votre nom
اسمك أسمع لم عفوًا،
Enchanté
مسرور بمقابلتك
D’où venez-vous?
؟ من أي بلد أنت
Je viens de New York
نيويورك من أنا