العربية الفرنسية الدرس 3 مفردات اللغة

الفرنسية :: الدرس 3.البداية: تحدث أبطأ

loading

مفردات اللغة :: الفرنسية العربية

Parlez lentement
تكلم ببطء
Je ne comprends pas
أنا لا أفهم
Vous comprenez?
هل تفهم ؟
Oui, bien sûr
بالتأكيد
Répétez, s’il vous plaît
كرر، من فضلك
Encore
مرة ثانية
Mot à mot
كلمة كلمة
Lentement
ببطء
Comment dit-on?
كيف تقول ؟
Qu’est-ce que ça veut dire?
ماذا يعني ذلك؟
Qu’avez-vous dit?
ماذا قلت؟
Avez-vous des questions?
هل لديك سؤال؟