عربي اليابانية درس مفردات اللغة

اليابانية :: درس 29. الطقس وفصول السنة

loading

مفردات اللغة :: اليابانية عربي

tenki ha dou desu ka 天気はどうですか?
كيف حال الجو/ الطفس؟
atsui desu 暑いです
حار
samui desu 寒いです
بارد
hare te i masu 晴れています
مشمس
kumo tte i masu くもっています
ملبد بالغيوم
shitsudo ga takai desu 湿度が高いです
رطب
ame ga fu tte i masu 雨が降っています
ممطر
yuki ga fu tte i masu 雪が降っています
يتسافط به الثلوج
kaze ga tsuyoi desu 風が強いです
عاصف/ به رياح
dai areno tenki desu 大荒れの天気です
طقس سيء
kion ha nan do desu ka 気温は何度ですか?
كم تبلغ درجة الحرارة؟
nana go do desu 75度です
75 درجة
ki bushi 季節
فصول السنة
fuyu 冬
الشتاء
natsu 夏
الصيف
haru 春
الربيع
aki 秋
سقط