عربي اليابانية درس 4 مفردات اللغة

اليابانية :: درس 4. بدء: الرجاء وشكرا لكم

loading

مفردات اللغة :: اليابانية عربي

onegai shi masu お願いします
فضلك من
arigatou ありがとう
شكرا
douitashimashite どういたしまして
مرحبًا بك
o daiji ni お大事に
(العطس بعد) يرحمك الله
o tanjou bi omedetou gozai masu お誕生日おめでとうございます
سعيد ميلاد عيد
omedetou gozai masu おめでとうございます
تهنياتي
ganba tte がんばって
سعيدا حظا
anata no o namae ha あなたのお名前は?
اسمك؟ ما
watashi no namae ha maria desu 私の名前はマリアです
ماريا اسمي
suimasen , namae wo kikitore mase n deshi ta すいません、名前を聞き取れませんでした
اسمك أسمع لم عفوًا،
o ai deki te ureshii desu お会いできてうれしいです
مسرور بمقابلتك
anata no shusshin chi ha doko desu ka あなたの出身地はどこですか?
؟ من أي بلد أنت
watashi ha nyuーyoーku no shusshin desu 私はニューヨークの出身です
نيويورك من أنا