Les vir uitspraak Flitskaarte Woordeskat-vasvra Nulletjies-en-kruisies Omdopkaartjies Luistervasvra

Chinees :: Les 101 Indiensneming: Aansoek vir werk

Woordeskat

Ek is op soek na werk
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Mag ek jou CV sien?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Hier is my CV
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Is daar verwysings wat ek kan kontak?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Hier is 'n lys van my verwysings
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Hoeveel ondervinding het jy?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Hoe lank het jy in hierdie veld werk?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 jaar
sān nián 3年
Ek is 'n matrieksertifikaat
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Ek is 'n kollege serifikaat
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Ek is op soek na 'n deeltydse werk
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Ek wil graag voltyds werk
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Bied julle 'n mediese fonds aan?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Ja, na ses maande in diens
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供